Régóta ismert, hogy bizonyos „kalaposgombák” fogyasztása veszélyes lehet, de a penészes élelmiszereket sokáig csak esztétikailag kifogásolták, nem tekintették élelmiszer-biztonsági veszélynek. A mai ismeretek alapján visszatekintve, a mikroszkopikus gombák okozta mérgezések története a középkorig vezethető vissza.

Mikroszkopikus penészgombák a természetben nagy számban fordulnak elő. Közülük már több mint 350 fajról vált ismeretté, hogy mérgező anyagokat, mikotoxinokat képeznek, ezeket nevezzük mikotoxinogéneknek. Az általuk termelt mikotoxinok száma is meghaladja a 300-at. Szerencsére a gyakori gombák és a komoly veszélyt jelentő mikotoxinok száma jóval kevesebb, mintegy tízre korlátozható.

Sok mikotoxinogén gomba ubikviter, azaz környezetben mindenütt előfordul. Az élelmiszerek természetes mikrobiotájának és romlást okozó gombapopulációjának leggyakoribb nemzetségei azAspergillus, aPenicilliumés aFusarium. Mindhárom név az anamorf alakokra vonatkozik; ivartalan szaporító képleteik a konídiumok. Ugyanez a három nemzetség a mikotoxinok legfőbb termelője; közülük élen járnak aFusariumfajok, amelyek a különféle mikotoxinok mintegy harmadát képezik.

AzAspergillusfajok nagyon gyakoriak a környezetben, a talajban és a növényzeten, elsősorban, mint szaprobionták és mint másodlagos növényi kórokozók. A legtöbbAspergillusélelmiszereinkben romlást okozóként van jelen, általában tárolt termékeken fordulnak elő, pl. gabonaféléken, magvakon, fűszereken.

AzA. nidulansa szterigmatocisztin termelője, de ezt másAspergillusfajok is termelik. A szterigmatocisztin az aflatoxin prekurzora. Legfontosabb biológiai hatása a májkárosítás és a tumorképzés.

Kutatásunkban A. Nidulans fajok spóráit vizsgáltunk meg pásztázó elektronmikroszkóppal. A spórák morfológiai vizsgálata támpontot adhat egy új megkülönbözetési rendszer létrehozásához, mellyel könnyebben és gyorsabban felismerhetjük és kategorizálhatjuk a különböző gombaspórákat.

AspNid

Tálas László

doktorandusz

Families in USA buy more medicines per person than any other area. The availability of remedies provided by companies is certainly a contributing problem to prescription therapy abuse epidemic. Many patients already know that medications are made to treat health problems, but they can mischief us if taken incorrectly. Cialis is a well-known generic used to treat inability to get or keep an erection. Topics such as "how to get a free trial of viagra" or "generic name for viagra" are very popular now. Perhaps you already heard about it. What scientists talk about "what is the generic name for viagra"? Other question we should is "healthy man viagra". Sometimes men who take street drugs like marijuana find it awkward to get an erection and turn to prescription drugs for a temporary solution. Additionally there are various unproven herbal medicines for erectile disfunction.