TBME0113 Szövet- és szervfejlődéstan, sejt- és szövettani vizsgálómódszerek

Heti óraszám: 3+3+0                       Kredit értéke: 6+0       Megkövetelt előzmény: –

Tantárgyfelelős: Dr. Szemán-Nagy Gábor

Oktatók: Dr. Szemán-Nagy Gábor, Tálas László

Heti bontás:

Families in USA buy more medicines per man than any other area. The availability of remedies provided by companies is certainly a contributing question to prescription curing abuse epidemic. Many patients already know that medications are made to treat health problems, but they can harm us if taken incorrectly. Cialis is a well-known generic used to treat inability to get or keep an erection. Topics such as "how to get a free trial of viagra" or "generic name for viagra" are very popular now. Perhaps you already heard about it. What scientists talk about "what is the generic name for viagra"? Other question we should is "healthy man viagra". Sometimes men who take street drugs like marijuana find it awkward to get an hard-on and turn to prescription drugs for a temporary solution. Additionally there are various unproven herbal medicines for erectile disfunction.

     1. – Dr. Szemán-Nagy Gábor – Tanév rendje, Mikroszkópia alapjai

     2. – Tálas László, Király Gábor – Videomikroszkópia, képelemzés, Time-Lapse Videomicroscopy

     3.  – Tálas László, Tánczos Bence – Elektronmikroszkópia

     4.  – Tálas László, Tánczos Bence – Általános szövettan és hisztotechnikák + ZH I.

     5. – Tálas László – Ectoderma mint csíralemez, és az ectodermából differenciálódó szövetek

     6. - Király Gábor - Mesoderma mint csíralemez, és az mesodermából differenciálódó szövetek

     7. – Turáni Melinda - Entoderma mint csíralemez, és az entodermából differenciálódó szövetek

     8. - ZH II.

     9. – Dr. Szemán-Nagy Gábor – A sejtek magánélete