Videomikroszkópia és digitális képelemzés

Dr.Szemán-Nagy Gábor

 

eTox workgroup, 2014

Amikor egy sejtre, sejttípusra gondolunk nem egy konkrét sejtet képzelünk el, hanem olyan absztrakt modellt, mely tükrözi ismereteinket. Vannak azonban sejtélettani folyamatok melyekben egy populációban élő egyedi sejt mélyreható változásokat eredményez a szervezet egészének szempontjából. A megtermékenyítéstől a tumorok kialakulásáig számos példát látunk az egyedi sejtek jelentőségére. Az elmúlt évek során munkacsoportunk új eljárást fejlesztett ki tenyésztett sejtek több napos mikroszkópos megfigyelésére. A 6-8 generáció megfigyelését lehetővé tevő rendszer alkalmas citotoxikológiai, sejtélettani, celluláris etológiai kvantitatív mérésekre. A közeli infravörös tartományban percenként készített felvételek elemzésével számszerűsített dinamikai információk nyerhetők a sejtek egyéni és csoportos viselkedéséről. Ilyen jellegű adatok más módszerekkel nem, vagy csak közvetett módon nyerhetők. Korábbi kutatásaink során számos citotoxikus anyag és hatás vizsgálatát végeztük el az alábbi összefoglalóban leírt metodikákkal. A sejttenyésztés és a time-lapse imaging jelenlegi szövetkultúra laboratóriumunkban valósul meg, míg a módszerhez kapcsolódó képalkotó eljárásokat fluoreszcens mikroszkóppal, scanning elektronmikroszkóppal és transzmissziós elektronmikroszkóppal felszerelt mikroszkópos képalkotó laboratóriumunkban végezzük.

1. fejezet.
 
2. fejezet.
 
3. fejezet.
 
4. fejezet.
 
5. fejezet.
 
6. fejezet.
 
7. fejezet.
 
8. fejezet. 
 
 
A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
 
 
 
 

Families in USA buy more medicines per person than any other area. The availability of remedies provided by companies is certainly a contributing matter to prescription medication abuse epidemic. Many patients already know that medications are made to treat health problems, but they can harm us if taken incorrectly. Cialis is a well-known generic used to treat inability to get or keep an hard-on. Topics such as "how to get a free trial of viagra" or "generic name for viagra" are very pop now. Perhaps you already heard about it. What scientists talk about "what is the generic name for viagra"? Other question we should is "healthy man viagra". Sometimes men who take street drugs like marijuana find it awkward to get an erection and turn to prescription drugs for a temporary solution. Additionally there are various unproven herbal medicines for erectile disfunction.